Vokal lydterapi

I vokal lydterapi anvendes stemmen som terapiredskab. Lyd har været kendt som healende og spirituel kraft i årtusinder. Tænk f. eks. på munkenes messen, meditationsmantraer, overtonesang, salmesang m.m.

Lyd er vibration og påvirker kroppen på celleplan. Dette gælder både den lyd du selv frembringer og den lyd du modtager.

Som vokal lydterapeut kan jeg hjælpe dig til at få bedre flow i dine energier ved at påvirke din krop og sjæl med lyd frembragt af stemmen.

Stemmens kraft som healer